Welcome

Psychologische Praktijk voor Integrale en Transpersoonlijke Therapie

Integrale en Transpersoonlijke therapie zijn nog niet zo lang geleden geintroduceerd in het Nederlandse therapeutische domein. Integraal duidt op een holistische aanpak en visie. Transpersoonlijk duidt op een spirituele component die een onderdeel vormt van onze therapeutische visie.

Lichamelijke en geestelijke disbalans

In deze tijd en samenleving raken meer en meer mensen vervreemd van hun eigen lichaam en gevoelens. Dit leidt vaak tot psychische, lichamelijke en relatieproblemen. De tijd is onze vijand geworden. We hebben zoveel te doen en te regelen dat er geen tijd meer is om echt te leven, te ervaren en te genieten! Vaak is het een pijnlijke gebeurtenis of ervaring in ons leven die ons wakker schudt. We komen vast te zitten en beseffen dat een verandering of zelfs een totale transformatie nodig is. Dit is mogelijk het moment waarop we dapper op zoek gaan naar een gezonder, intenser en aangenamer leven door middel van persoonlijke en lichamelijke transformatie.

Drie-eenheid hervinden

Trinity, psychologische praktijk voor holistische therapie begeleidt u bij uw persoonlijk veranderings-/helings-proces. Holistische therapie helpt u de wisselwerking tussen uw gevoel en verstand bewuster te ervaren en te hanteren. De therapie tracht daarbij de balans tussen uw lichaam, emoties en geest te herstellen en te verdiepen. Hiermee wordt de "Trinity" (drie-eenheid) gereconstrueerd. U wordt gestimuleerd om nieuwe (spirituele) dimensies in uw leven te onderzoeken en te ervaren. Dit alles heeft een helend effect op u en uw leven. Uw relaties met andere mensen zullen intenser worden en zich verdiepen, u zult zich gezonder en ontspannen voelen. Tevens zult u opnieuw inspiratie en kracht vinden om uw leven inhoud en kleur te geven.

Creativiteit de Magische Sleutel

Bij het begrip creativiteit denken de meeste mensen aan getalenteerde kunstenaars die uitzonderlijk mooie dingen maken. Maar creativiteit is een universeel menselijke kracht, waar ieder mens, wanneer hij of zij wil gebruik van kan maken. De zetel en bron van deze kracht huist ook in de expressie van ons tweede chakra dat tevens correspondeert met onze seksualiteit en voortplanting.

In holistische therapie leert u hoe u creatieve kracht  kan aanwenden in uw leven. Creativiteit brengt ons dichter bij onze kern, stimuleert ons probleemoplossend vermogen en daarmee ons bewustzijn en onze intelligentie. Creativiteit ontstaat wanneer u leert vastgeroeste denk- en gedragspatronen te doorkruisen en nieuwe wegen te vinden met behulp van uw intuïtie, gevoels- en denkkracht. Creativiteit maakt, dat onze linker- en rechter hersen-helft volledig in balans zijn. Dit heeft een bijzonder helend en revitaliserend effect op ons lichaam en onze ziel.

Waaruit bestaat Holistische Therapie?

Het woord "holistisch", wat volledig met elkaar in samenhang betekent, zegt het eigenlijk al: bij holistische therapie gaan we uit van de hele mens en zijn of haar omgeving.

Wij hebben een ziel, geest en lichaam, waarin onze ervaringen, gedachten en gevoelens huizen. Deze gedachten en gevoelens vinden op hun beurt weerklank in ons lichaam. De holistische therapeut beschouwt de mens als een "bio-chemische-psychische unit". Daarnaast is de mens in constante interactie met zijn of haar omgeving. In holistische therapie betrekken we daarom al de bovengenoemde facetten in de behandeling.en zelfs indien wenselijk een spirituele dimensie

We hanteren daarvoor therapeutische methodieken, waarin Westerse activiteit en Oosterse ontvankelijkheid een gelijke plaats innemen. De holistisch therapeut is bekend met verschillende gesprekstechnieken uit de westerse psychologie, massagetechnieken, zoals bio-dynamische massage, holistische massage en reiki. Daarnaast met lichte trance en regressietherapie. Ook wordt het lichaam in de therapie betrokken door middel van lichaamsmeditaties, yoga, tai-chi, emotioneel lichaamswerk en bio-feedback. Deze therapie is daarom ook bijzonder geschikt voor mensen die aan een lichamelijke ziekte lijden en vanuit een proactieve houding hun ziekte willen benaderen en laten behandelen.

Tevens werkt de therapeut waar wenselijk ook met creatieve therapieën zoals drama, dans, tekenen en schilderen.

We gaan er van uit dat ieder mens uniek is en ontwerpen daarom voor iedere cliënt een individueel therapeutisch plan dat naadloos aansluit op uw wensen.

De Holistisch Therapeut

Voor de holistisch therapeut op academisch niveau bestaat er op dit moment in Nederland géén reguliere opleiding. De term "holistisch therapeut" is bedacht door psychologisch onderzoeker Dr. Raphaëlle Schupp, en dient tevens als haar merknaam.

"Je bent holistisch therapeut, omdat je een breed scala van hogere opleidingen hebt gevolgd en daarnaast de nodige ervaringen en transformaties hebt beleefd in je eigen leven, die je bewustzijnsniveau dusdanig hebben verruimd, dat je in staat bent je eigen leven en dat van anderen vanuit een holistisch perspectief te analyseren en te benaderen. Ik heb veel geleerd van mijn therapeutische leermeesters, die bijna allemaal een holistische visie koesteren. Ik ben hen dankbaar voor hun lessen, wijsheid en visie die zij vrijelijk met mij deelden."

Uw Holistische Gids

Raphaëlle Schupp wordt Geboren in Maastricht, groeit op in Amsterdam en Eindhoven. Na haar Gymnasium volgt Raphaëlle de beroepsopleidingen als danseres en actrice. Zij werkt tot haar 27ste als professioneel danseres en leidt tevens haar eigen dansgezelschap in Utrecht. In deze periode besluit zij naast haar werk als danseres en choreograaf, neuropsychologie en danswetenschap aan de Universiteit van Utrecht en Amsterdam te gaan studeren. In 1994 rondt zij beide universitaire studies af en wordt daarmee de eerste danspsycholoog van Nederland.

In 1999 wordt zij door Trinity/Laban Londen gevraagd een promotie-onderzoek te verrichten naar de creatie-processen van professionele choreografen vanuit een cognitief en neuropsychologisch perspectief. In augustus 2009 promoveert zij Cum Laude .

Raphaëlle had als psychologisch onderzoeker in eerste instantie niet de intentie zich bezig te houden met de therapeutische aspecten van haar vak. Maar door omstandigheden kwam zij er wel steeds mee in aanraking. Steeds meer mensen kwamen bij haar voor consulten, met name op het gebied van gezondheid persoonlijke ontwikkeling en relaties.

Raphaelle besloot zich daarom verder te bekwamen als integraal en transpersoonlijk psycholoog en volgde diverse massageopleidingen, tai chi-, yoga- en emotioneel lichaamswerklessen. Zij werd in 1995 als sjamaan geïnitieerd en als ‘metafysisch - en holistic healer’. Sinds 2000 is haar praktijk voor holistische therapie geopend. Inmiddels heeft zij meer dan 1000 cliënten behandeld.

Kosten voor de verschillende therapieën en behandelingen

Intake/kennismakingsgesprek

1,5 uur

€ 95,-

Regulier consult

1 uur

€ 95,-

Relatie therapie

1,5 uur

€ 125,-

Holistisch consult en behandeling

2 uur

€ 130,-

Biodynamische of holistische massage

1,5 uur

€ 90,-

Chakra analyse en behandeling

1 uur

€ 90,-

Reiki/Healing behandeling

45 min

€ 75,-

De Carl Simonton therapie voor kankerpatienten

1,5 uur

€ 125,-

 

 

 

 

Het is ook mogelijk om behandelingen of consulten aan huis te krijgen. Er worden dan € 0,19 per kilometer en € 16,- per uur reistijd in rekening gebracht.

Betaling geschiedt contant of per rekening, vooraf aan het consult.

Waar kunt u ons vinden?

Praktijkadres
Prinses Irenelaan 1b
2404 BH Alphen aan den Rijn

Kantoor
Standaardmolen 10
2406 JK Alphen a/d Rijn

Telefoon 0172 47 96 87
Mobiel 06 16 21 87 78

E-mail trinitycompany@planetbox.nl